ΕΛΛΗΝΙΚΑENGLISH
This text will be replaced

Δισκογραφία > Eύα Φάμπα - Tarrega, Sor, Villa-Lobos (2000)

ΕΥΑ ΦΑΜΠΑ  κιθάρα.  (TARREGA, SOR, VILLA-LOBOS)

(wave music 116-2)    2000   www.wavemusic.gr

περιεχόμενα

FRANCISCO TARREGA -  La Alborada - Capriccio Arrabe - Dansa Mora – Requerdos de la Alhambra -  Tango ,  FERNANDO SOR -  Introduction, theme and variations on a theme by Mozart -  Allegretto  Scherzoso -  Minueto  op. 8, no 1 – Minueto op. 11, NO 6  - Minueto op.11 no 5  - Minueto op..11 .NO 2 ,      HEITOR VILLA LOBOS – Brazilian Popular Suite - no 1 Mazurka – Chôro,  no2 Schottish – Chôro, no3 Valsa – Chôro, no4 Gavotta – Chôro, no5 Chorinho, ANONYMOUS – Romance d’ amour    

Ακούστε MP3s από το cd στο Media

επιστροφή στη Δισκογραφία

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΜΠΑΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΜΠΑΣ