ΕΛΛΗΝΙΚΑENGLISH
This text will be replaced

Telemann: Partita G-major - Siciliana, Allegro

Telemann: Partita G-major - Siciliana, Allegro με την Eύα Φάμπα, κιθάρα και τον Imre Bojtár, όμποε 13.07.2009. Διεθνείς Μέρες Κιθάρας Λαύκου, Νοτίου Πηλίου

επιστροφή στα video

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΜΠΑΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΜΠΑΣ